Opinie


In tegenstelling tot wat de meeste hardcore-journalisten (willen) geloven, gaat het in de journalistiek niet of nauwelijks over feiten, maar over meningen.

Hieronder ventileer ik mijn eigen meningen, gegrond dan wel ongegrond.

0 reacties:

Een reactie posten